GYIK

Alábbi Gyakran Ismételt Kérdések ismertetésével és megválaszolásával segítjük a gyors és problémamentes használatot, különös tekintettel a kellékszavatossági tájékoztatásra:

kérdés: Az árak tartalmazzák az áfát?

válasz: Igen az árak tartalmazzák az ÁFA-t, (bruttó árak).

kérdés: Áfás számlát lehet kérni?

válasz: Igen minden termékről ÁFA-s számlát állítunk ki és a csomaggal együtt kiküldjük.

kérdés: Regsiztráció nélkül vásárolhatok?

válasz: Igen nem szükséges regisztrálni.

kérdés: Hol választhatom ki a fizetési módot?

válasz A pénztár gombot megnyomva a felső fejlécben lehet kiválasztani a fizetési módot.

kérdés: Hogy lehet leiratkozni a Hírlevélről?

válasz: Bejelentkezés után a felső fejlécben az adatmódosítás gombot választva.

kérdés: Elfelejtetem a jelszavamat. Mogyan léphetek be?

válasz: Ha elfelejtette jelszavát, kattintsom az Belépés gombra a felső menüben. Utána feljön a login ablak és ebben található az "Elfelejtett jelszó" gomb. Ezt lenyomva a regisztráció során megadott e-mail címére új jelszót küldünk Önnek. 

kérdés: Mennyibe fog kerülni a megrendelt termékeim kiszállítása?

válasz: A szállítási költséget a rendszer autómatikusan számolja és a pénztár menüpoontban hozzá is írja a kalkulált értéket a rendeléshez. A mindenkori érvényes díjszabás a Kiszállítási díjak menüponban láthatóad

kérdés: Olyan kérdésem van, amire itt nem találtam választ. Egyeztethetek erről valakivel?

válasz: Igen, ha bármilyen kérdése, észrevétele van, E-mailt is küldhet számunkra az info@infornax.hu e-mail címre.

1. Kellékszavatosság
kérdés: Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
válasz: Ön a z Infornax Szövetkezet hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


kérdés: Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
válasz: Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


kérdés: Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
válasz: Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő ...., de legfeljebb egy év.

kérdés: Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
válasz: Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

kérdés: Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
válasz: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Infornax Szövetkezet nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
kérdés: Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
válasz: Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

kérdés: Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
válasz: Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

kérdés: Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
válasz: A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


kérdés: Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?válasz: Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.kérdés: Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
válasz: Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


3. Jótállás
kérdés: Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
válasz: Hibás teljesítés esetén szerződés (ászf) VIII. fejezete alapján a Infornax Szövetkezet jótállásra köteles.

kérdés: Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
kérdés: Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
válasz: A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Kiemelt ajánlataink

TörlésKijelöltek összehasonlítása
Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Rendben